Il-Gvern Malti jagħti għajnuna sabiex jissaħħu servizzi ta’ rijablitazzjoni mogħtija lil tfal bi bżonnijiet speċjali f’ Żoni Rurali u tribali fl-Istat ta’ Odisha fl-Indja.
Navigate Up
Sign In

Il-Gvern Malti jagħti għajnuna sabiex jissaħħu servizzi ta’ rijablitazzjoni mogħtija lil tfal bi bżonnijiet speċjali f’ Żoni Rurali u tribali fl-Istat ta’ Odisha fl-Indja.

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Jan 24, 2023
 

Il-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fl-Indja varat Proġett ta’ Assistenza għall- Żvilupp li huwa ffinanzjat mill-fondi tal- Official Development Assistance (ODA) fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin , Ewropej u Kummerċ ta’ Malta. Dan il-proġett jiffoka fuq tfal bi bżonnijiet speċjali li jinsabu fil-faqar u li jgħixu f’ żoni rurali u tribali fl-Istat ta’ Odisha fl-Indja. Dan il-proġett għandu l-intenzjoni speċifika li jipprovdi servizzi ta’ rijabilitazzjoni lil dawn it-tfal.


Għalkemm f’ żoni rurali jeżistu servizzi bażiċi ta’ rijabiltazzjoni, ħafna ġenituri ma jistgħux jaffordjaw aċċess regolari minħabba l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u t-telf ta’ ħin minn fuq lant tax-xogħol li jwassal għal telfien ta’ salarji kwotidjani. Huwa għalhekk li l-preżenza ta’ tfal bi bżonnijiet speċjali timpatta lill-familja kollha speċjalment għaliex l-omm, li tkun trid tieħu ħsieb lil dan il-wild, jitnaqsilha l-potenzjal  li taqla’ aktar flus minħabba li jkollha anqas ħin li tagħmel impieg. Huwa f’ dan il-kuntest li tfal b’ diżabilita’ jiffaċċjaw opportunitajiet ta’ żvilupp u integrazzjoni soċjali minimi.


Dan il-proġett tal-ODA huwa mistenni li jġib ’ il quddiem benfiċċji kbar lil tfal bi bżonnijiet speċjali li jgħixu fiż-żoni rurali ta’ Odisha f’ termini ta’ rijablitazzjoni u inklużjoni soċjali permezz tat-twaqqif ta’ workshop Ortotiku. Dan il-workshop sa jkun qed jipproduċi għajnuniet, appartat  u siġġijiet tar-roti modifikati għal tfal bi bżonnijiet speċjali.


Permezz ta’ dan it-tip ta’ sostenn, dawn it-tfal ikunu jistgħu jingħataw il-faċilita’ li jkomplu bl-attivitajiet tagħhom b’ mod indipendenti , u jkunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi tal-Gvern, jattendu l-iskola u jipparteċipaw fil-ħajja kwotidjana tal-villaġġ tagħhom qrib tfal tamparhom. Sitta u tletin tifel u tifla b’ impediment fiżiku ġew magħżula b’ mod inizjali, biex jagħmlu parti minn dan il-proġett.


Sabiex tingħata assistenza f’ dan il-proġett, nhar it-23 ta’ Jannar 2023, il-Kummissarju Għoli ta’ Malta għall-Indja, l-E.T. Reuben Gauci f’ isem il-Gvern Malti daħal fi ftehim ta’ sena mal-Fondazzjoni SADHANA (Society for Disability and Health Awareness)  li hija Organizazzjoni Mhux Governattiva, li għal dawn l-aħħar ħmistax -il sena ilha toffri interventi ta’ rijabilitazzjoni ġewwa d-djar tal-persuni b’ diżabilita’  permezz ta’ staff bbażat f’ dawn il-villaġġi. Waħda mill-fundaturi tal-NGO: SADHANA hija Missjunarja Maltija jisimha, Marcette Buttigieg.


Dan il-proġett huwa mistenni li jseħħ matul is-sena finanzjarja 2023.​