Malta kommessa li taħdem u ssemma leħinha f’fora internazzjonali biex tkompli tippromwovi l-importanza tal-paċi u djalogu
Navigate Up
Sign In

Malta kommessa li taħdem u ssemma leħinha f’fora internazzjonali biex tkompli tippromwovi l-importanza tal-paċi u djalogu

Numru ta' Referenza: PR230287, Data ta' l-Istqarrija : Fra 24, 2023
 

“Malta temmen li l-multilateraliżmu huwa kruċjali. Nemmnu li l-kooperazzjoni bejn in-Nazzjonijiet Magħquda u l-Unjoni Ewropea hija waħda integrali u hemm bżonn li tkompli tissaħħaħ.” Sostna dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u Kummerċ Ian Borg waqt li kien qed jindirizza laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-kooperazzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda u organizzazzjonijiet reġjonali u sub-reġjonali (UN-EU).

 

Fid-diskors tiegħu, il-Ministru Ian Borg qal li l-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti u l-valuri tal-Unjoni Ewropea huma komplementari u b’hekk għandhom ikomplu jissaħħu. Huwa fakkar kif il-bidu tal-Unjoni Ewropea wara t-Tieni Gwerra Dinjija huwa eżempju ċar ta’ kif il-multilateraliżmu u l-integrazzjoni reġjonali ġabu magħhom paċi, stabilità, prosperità u tkabbir.

 

IanBorg tkellem dwar kif ir-relazzjoni bejn l-UE u n-Nazzjonijiet Uniti għandha tkompli tiġi msaħħa b’mod partikolari fl-oqsma tad-drittijiet umani, is-saltna tad-dritt u l-proċessi ta’ soluzzjonijiet paċifiċi għat-tilwim. Huwa kompla jgħid li aktar minn qatt qabel, f’dan iż-żmien li qed ngħixu, hija r-responsabbiltà tal-UE u n-Nazzjonijiet Uniti biex fejn huwa possibbli l-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali jingħaqdu flimkien sabiex jipprovdu aktar konverġenza u kollaborazzjoni. Saħansitra hemm bżonn li kemm l-UE u anke n-Nazzjonijiet Magħquda jkollhom aktar diskussjonijiet u kollaborazzjoni trilaterali, primarjament mal-Unjoni Afrikana biex ikunu indirizzati sfidi ta’ sigurtà.

 

Il-Ministru Borg, bħala President tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, temm l-intervent tiegħu billi qal kif Malta hija kommessa biex il-paċi, id-djalogu u l-multilateraliżmu jkomplu jissaħħu biex fejn huwa possibbli jkunu evitati jew jiġu solvuti kunflitti.


We need to continue strengthening the relationship between the EU and the United Nations 
Malta committed to work and be a voice in international fora to continue promoting the importance of peace and dialogue
Minister Ian Borg during a United Nations Security Council meeting
Minister Borg addresses a United Nations Security Council meeting.