Il-Ministru Ian Borg jippresjedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda
Navigate Up
Sign In

Il-Ministru Ian Borg jippresjedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda

Numru ta' Referenza: PR230239, Data ta' l-Istqarrija : Fra 14, 2023
 

Matul il-jum tat-Tlieta, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg mexxa l-avveniment prinċipali tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Id-dibattitu kien jittratta s-suġġett li Malta għażlet li tpoġġi ’l quddiem għall-attenzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà għar-rigward l-implikazzjonijiet u l-effetti fuq is-sigurtà u l-paċi ta’ gżejjer żgħar bħal Malta minħabba ż-żieda li d-dinja qed tesperjenza fil-livell tal-ilma baħar.

 

Fid-diskors tiegħu, il-Ministru Ian Borg qal li minkejja li oriġinarjament il-Kunsill tas-Sigurtà nħoloq minħabba numru ta’ kunflitti li kienu jeżistu, u l-bżonn li terġa’ tirrenja l-paċi, ix-xjenza wriet li d-dinja qed tiffaċċja sfidi ġodda globali li ma jistgħux ma jkunux indirizzati, fost oħrajn it-tibdil fil-klima.

 

Il-Ministru Borg qal li t-tibdil fil-klima llum huwa r-realtà li qed jiffaċċja kulħadd ta’ kuljum, b’mod partikolari l-gżejjer stati żgħar u reġjuni kostali. “Malta kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li ressqet din l-isfida quddiem in-Nazzjonijiet Magħquda numru ta’ snin ilu, u llum żammejna l-istess impenn biex naraw li din il-materja tkun parti essenzjali bid-diskussjoni internazzjonali”, kompla jgħid Dr Borg.

 

Il-ministru għall-affarijiet barranin Malti sostna li d-dibattitu li Malta qed tmexxi ’l quddiem huwa wieħed sinifikanti għall-fatt li qed ikun hemm rikonoxximent tal-implikazzjonijiet u l-effetti fuq s-sigurtà u l-paċi ta’ gżejjer bħal Malta minħabba ż-żieda li d-dinja qed tesperjenza fil-livell tal-ilma tal-baħar. Huwa kompla jgħid li ftit tas-snin oħra, hemm il-possibbiltà qawwija li numru ta’ pajjiżi jispiċċaw taħt l-ilma u din hija theddida serja għall-paċi u għas-sigurtà tal-popli rispettivi.

 

“Kif Malta kienet pijuniera meta mexxiet ’il quddiem il-Konvenzjoni tal-Liġijiet tal-Baħar tan-Nazzjonijiet Magħquda (UNCLOS) numru ta’ snin ilu, Malta trid tkompli tkun vuċi soda għal dawn il-pajjiżi u l-popli tagħhom li qed jiġu affaċċjati b’din it-theddida globali”, saħaq il-Ministru Borg. Huwa sostna li dan id-dibattitu huwa opportunità unika sabiex il-pajjiżi jisimgħu mingħand xulxin l-aqwa prattiċi li qed jużaw biex il-pajjiżi jkunu jistgħu jitgħallmu minn xulxin u jiġġieldu din it-theddida flimkien.

 

Għal dan id-dibattitu attendew fost l-oħrajn is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda António Guterres u l-President tal-Assemblea Ġenerali Csaba Korosi


Minister Ian Borg presides over the United Nations Security Council

Dr Borg during Maltese Presidency’s main event at the United Nations Security Council 
Maltese Presidency’s main event at the United Nations Security Council