It-12-il Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (ODK) tikseb konklużjonijiet importanti dwar is-sigurtà tal-ikel, il-kummerċ elettroniku, ir-rispons għall-pandemija, is-sussidji tas-sajd, u r-riforma tal-ODK
Navigate Up
Sign In

It-12-il Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (ODK) tikseb konklużjonijiet importanti dwar is-sigurtà tal-ikel, il-kummerċ elettroniku, ir-rispons għall-pandemija, is-sussidji tas-sajd, u r-riforma tal-ODK

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Ġun 23, 2022
 

Ir-Repubblika ta’ Malta tfaħħar u tilqa’ r-riżultati tat-12-il Konferenza Ministerjali tal-ODK, f’diversi oqsma sensittivi, fl-isfond ta’ tensjonijiet kummerċjali globali li qed jiżdiedu u l-kriżi tas-sigurtà tal-ikel. Il-Ministri u Rappreżentanti tal-Kummerċ ta' 164 membru ltaqgħu għall-ewwel darba f'aktar minn ħames snin, wara li l-Konferenza ġiet posposta darbtejn minħabba restrizzjonijiet imposti mill-pandemija tal-COVID-19.


Il-Membri waslu għal qbil dwar pakkett multilaterali biex jiġu eliminati sussidji detrimentali tas-sajd, dwar l-azzjonijiet li jmiss lejn ir-riforma tal-ODK, inkluż id-dħul mill-ġdid tal-funzjoni tal-appell. Kien hemm ukoll qbil dwar dikjarazzjoni dwar ir-rispons għall-pandemija u t-tħejjija għall-futur, kif ukoll rinunzja għal ċerti responsabbiltajiet tal-proprjetà intellettwali relatati mal-vaċċini tal-COVID-19. Il-membri tad-WTO iddeċidew li jeżerċitaw prudenza fuq ir-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni u jeżentaw ix-xiri umanitarju tal-Programm Dinji tal-Ikel minn limitazzjonijiet, bi tweġiba għas-sitwazzjoni katastrofika tas-sigurta tal-ikel. Fl-aħħarnett, intlaħaq ftehim biex jiġi estiż il-moratorju tad-dazju doganali fuq il-kummerċ elettroniku sal-Ministerjali li jmiss.


Sigurtà tal-Ikel

Il-membri tad-WTO wiegħdu f'dikjarazzjoni unifikata dwar is-sigurtà tal-ikel biex jevitaw restrizzjonijiet inġustifikabbli tal-esportazzjoni tal-ikel u biex itejbu t-trasparenza dwar kwalunkwe restrizzjoni li sseħħ. Barra minn hekk, ġie deċiż li kull xiri umanitarju magħmul mill-Programm Dinji tal-Ikel jiġi eżentat mil-limitazzjonijiet tal-esportazzjoni.


Kummerċ elettroniku

Il-moratorju tal-kummerċ elettroniku ġie mtawwal, li jirrappreżenta rebħa sinifikanti għall-ekonomija diġitali. Sal-MC13, il-pajjiżi tal-ODK qablu li jżommu l-prattika attwali li ma japplikawx taxxi doganali fuq trasferimenti elettroniċi. Il-Membri ddeċidew ukoll li jerġgħu jagħtu enerġija lill-isforzi tagħhom taħt il-Programm ta' Ħidma dwar il-Kummerċ Elettroniku, li jinkludi kwistjonijiet u possibbiltajiet li jaffettwaw in-nazzjonijiet li qed jiżviluppaw u l-pajjiżi l-inqas żviluppati.


Rispons għall-pandemija

Il-Ministri qablu dwar dikjarazzjoni dwar ir-reazzjoni tal-ODK għall-pandemija u t-tħejjija għall-pandemiji futuri, li tafferma mill-ġdid l-impenn għat-trasparenza, l-iskambju ta’ informazzjoni fil-pront u bir-reqqa, u l-kawtela fl-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni. Il-Ministri qablu li jirrinunzjaw għal ċerti obbligi proċedurali taħt il-Ftehim TRIPS, li jippermetti l-manifattura u l-esportazzjoni mgħaġġla ta’ vaċċini mingħajr il-kunsens tas-sid tal-privattiva, bi tweġiba għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali tal-pandemija tal-COVID u biex jirrispondu għal talbiet minn pajjiżi li qed jiżviluppaw.


Sajd

Intlaħaq ftehim multilaterali li jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-oċeani. Fiha projbizzjoni stretta fuq sussidji li jappoġġjaw sajd illegali, mhux regolat u mhux irrappurtat, kif ukoll rekwiżiti ta’ trasparenza bla preċedent. Barra minn hekk, fih projbizzjoni sħiħa ta' sussidji għas-sajd mhux regolat fil-baħar miftuħ. Dan huwa mument importanti għall-aktar postijiet vulnerabbli li m’għandhomx qafas ta’ ġestjoni tas-sajd stabbilit sew u kkoordinat tajjeb. Fl-aħħar nett, fl-ewwel fażi tal-ftehim, id-dispożizzjoni dwar l-istokkijiet tas-sajd żejjed se ġġib standards ta’ sostenibbiltà għas-sussidji għall-istokkijiet l-aktar vulnerabbli.


Riforma tal-ODK

Il-Ministri qablu li jirrevedu l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, billi jħarsu lejn l-aspetti kollha tal-operazzjonijiet tagħha. Dan għandu jsaħħaħ il-kapaċità li sservi bħala pjattaforma kredibbli għan-negozjati u li jżomm kont tal-bidliet tal-politika kummerċjali globali. B'mod kritiku, hemm impenn biex tiġi restawrata sistema ta' soluzzjoni tat-tilwim li tiffunzjona bis-sħiħ sa mhux aktar tard mill-2024.


Ir-Repubblika ta’ Malta u l-MC12

Apparti s-sessjonijiet tematiċi kollha li saru fil-Plenarja tal-ODK, id-delegazzjoni Maltija fl-MC12 attendiet għal-Laqgħat ta’ Koordinazzjoni tal-UE li saru b’antiċipazzjoni ta’ u waqt in-negozjati. Waqt l-imsemmija laqgħat, id-Delegazzjoni Maltija saħqet fuq il-punt li Malta trid riżultati sinifikanti, minkejja li l-aspettattivi kienu mnaqqsa matul il-parti inizjali tal-MC12. Malta ssuġġeriet ukoll li, minflok ma tinstab soluzzjoni multilaterali, l-UE kollha kemm hi, tista' tagħżel li tindirizza kwistjonijiet bħala inizjattiva plurilaterali, b'parteċipazzjoni wiesgħa mis-sħubija tal-ODK.


Fuq il-marġini tal-MC12, l-E.T. Dr. Alexander Sceberras Trigona, Ambaxxatur tar-Repubblika ta’ Malta għal-ODK, iltaqa’ b’mod informali mad-Direttur Ġenerali tal-ODK Ngozi Okonjo-Iweala u ddiskuta l-proċedimenti matul din il-Konferenza. Iż-żewġ naħat qablu wkoll li għandha tiġi organizzata laqgħa oħra li matulha tiġi diskussa aktar kollaborazzjoni bejn l-ODK u r-Repubblika ta’ Malta.


Barra minn hekk, l-E.T. Dr. Alexander Sceberras Trigona ltaqa’ wkoll mas-Sinjura Kamina Johnson Smith, il-Kandidata tal-Ġamajka għal Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth. It-tnejn iddiskutew kif il-Commonwealth jista’ jintuża bħala pjattaforma għall-istati żgħar biex jipproġettaw il-pożizzjonijiet tagħhom u jsemmu l-opinjonijiet tagħhom fix-xena globali.


Fl-aħħarnett, l-E.T. Dr. Alexander Sceberras Trigona u s-Sur Alfred Tabone, attendew għal breakfast meeting organizzata minn Diplofoundation, li matulha ġie diskuss il-bini tal-kapaċità għall-kummerċ diġitali, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.


Id-Delegazzjoni Maltija kienet magħmula mil-E.T. Dr. Alexander Sceberras Trigona, Ambaxxatur tar-Repubblika ta’ Malta għal-ODK, li attenda f’isem l-Onor. Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ tar-Repubblika ta' Malta, l-Onor. Ian Borg, is-Sur David Sammut (Direttur, EPD – MFE), is-Sinjura Martina Portelli (PREU, MFET), is-Sur Hubert Paul Farrugia (Liaison Officer mal-ODK - MFE), u s-Sur Alfred Tabone (Diplomazija Kummerċjali, MFET).

 

Diplo.jpg
General Image.jpg

WTO.jpg