Consul-on-the-Move
Navigate Up
Sign In

Consul-on-the-Move

Il-Programm tal-Consul-on-the-Move tnieda fil-5 ta’ Mejju 2016, bi qbil mal-Uffiċċju tal-Passaporti fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta, u huwa konformi mal-viżjoni tal-Gvern sabiex is-servizzi tiegħu ikunu eqreb lejn iċ-ċittadini. Il-Programm jipprovdi numru ta’ servizzi Konsulari (li huma normalment disponibbli fl-Ambaxxati u l-Konsulati Maltin) f’lokalitajiet differenti.


Il-bżonn ta’ dan il-Programm inħass wara l-introduzzjoni tal-passaport bijometriku, li wassal sabiex l-applikanti Maltin li jgħixu barra jkollhom imorru fiżikamenti fl-eqreb Ambaxxata jew Konsulat sabiex titteħdilhom l-informazzjoni bijometrika. Dan ħoloq inkonvenjenza, speċjalment għal raġuni ta’ żieda fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkommodazzjoni.


Preżentament il-Programm qed jitħaddem fl-Awstralja, il-Kanada, l-iStati Uniti tal-Amerika, ir-Renju Unit, u New Zealand. Sadanittant is-servizzi Konsulari kollha mogħtija mill-Ambaxxati u l-Konsulati Maltin se jibqgħu jingħataw bħas-soltu.


Għal ċerti servizzi provduti, l-applikant irid iħallas tariffa amministrattiva addizzjonali.

Skont l-Avviż Legali 221 tal-2016, it-tariffa amministrattiva għal applikazzjonijiet għal passaporti hija ta’ €100 għal kull applikazzjoni, filwaqt li dik għal applikazzjonijiet għal ċittadinanza hija ta’ €50 għal kull applikazzjoni, minbarra l-ispejjeż relatati mas-servizz innifsu.


Fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19, iż-żjarat tal-programm Consul-on-the-Move li kienu skedati għas-sena 2020 ġew posposti għal dati oħra li jitħabbru aktar ‘il quddiem.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl