Direttorat għall-Protokol
Navigate Up
Sign In

Direttorat għall-Protokol

Direttur Protokol

Ms. Kerstin Spiteri


PROTOKOL

Direttorat għall-Protokol

Id-Direttorat għall-Protokol huwa l-ewwel punt ta’ referenza fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Ir-relazzjonijiet pubbliċi għandhom rwol prominenti f’dan id-Direttorat. Dawn ivarjaw minn Uffiċjali tal-Protokol li jilqgħu Ambaxxaturi jew Kummissarji Għolja akkreditati ġodda u jarawhom jitilqu meta’ jispiċċaw it-terminu tagħhom, sa jwieġbu mistoqsijiet mill-pubbliku inġenerali.


Żjarat Statali u Uffiċjali

L-organizzazzjoni taż-żjarat statali jiġu l-ewwel u qabel kollox f’dan id-direttorat. Id-direttorat, flimkien mal-Uffiċċju tal-President kif ukoll ma’ l-Ufficcju tal-Prim Ministru, jikkoordina l-loġistika ta’ żjarat Statali u anki dawk Uffiċjali.

Min-naħa l-oħra, d-direttorat għandu rwol importanti fl-organizzazzjoni ta’ żjarat uffiċjali. Fosthom, jagħti pariri dwar il-proċeduri korretti taċ-ċerimonji, jassisti lil delegazzjonijiet li jkunu ġejjin Malta jew se jitilqu minn Malta fl-ajruport, jibbukkja transport għal dawn id-delegazzjonijiet, jippubblika programmi kulturali u uffiċjali, kif ukoll, jikkoordina miżuri ta’ sigurta’ b’kollaborazzjoni qawwija mal- Pulizija ta’ Malta.


Kredenzjali

Id-direttorat tal-Protokol huwa fdat bil-ħatra ta’ Ambaxxaturi jew Kummissarji Għolja ġodda u li jkunu akkreditati għal Malta. Din il-proċedura tinkludi l-‘agrément’ ta’ Ambaxxaturi jew Kummissarji Għolja proposti mill-Istat, saċ-ċerimonja formali tal-Preżentazzjoni tal-Kredenzjali organizzata mill-Uffiċċju tal-President. Bl-istess mod, id-direttorat jitlob għal-‘agrément’ ta’ Ambaxxaturi jew Kummissarji Għolja Maltin għal barra minn Malta u jassistihom biċ-Ċerimonja tal-Preżentazzjoni tal-Kredenzjali tal-Istat li fih ikunu residenti.
Id-direttorat jassisti lill-Ambaxxaturi u Kummissarji Għolja akkreditati ġodda, kif ukoll lill-membri tal-Korp Diplomatiku, billi jassigura li l-privileġġi u l-immunitajiet kollha mogħtija lilhom mill-Konvenzjoni ta’ Vienna dwar Relazzjonijiet Diplomatiċi (1961) qed jiġu amministrati b’mod korrett. Dawn is-servizzi jinkludu;  l-proviżjoni ta’ ‘registration plates’ diplomatiċi għal-karozzi f’ħidma mall-ADT, l-endorsement ta’ alkoħol, tabakk u effetti personali bla dazju, rimborż ta’ VAT, kif ukoll, il-prenotazzjoni  tal- ‘Ministerial Lounges’ fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Id-direttorat huwa responsabbli wkoll mill-akkreditazzjoni ta’ Konsli Onorarji li jkunu jirrappreżentaw lil Malta f’pajjiżi barranin kif ukoll, Konsli Onorarji Barranin li jkunu jirrappreżentaw lil pajjiżhom f’Malta.


Permessi Diplomatici għall-bastimenti, ajruplani, żjajjar Militari kif ukoll l-użu ta’ Uniformi Militari

Rwol ieħor ta’ dan id-direttorat huwa l-ipproċessar ta’ talbiet mingħand il-missjonijiet; kemm dawk residenti u anki dawk li mhumiex; li jkunu qegħdin ifittxu permessi diplomatiċi għall-użu awtorizzat tat-territorju navali Malti kif ukoll l-ispazju tal-ajru Malti minn bastimenti u ajruplani rispettivament.
Dawn il-permessi diplomatiċi jinvolvu l-kooperazzjoni u l-ħidma tad-Direttorat, flimkien mad-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża, d-Dipartiment tal-Avjazzjoni Civili, l-Forzi Armati ta’ Malta, kif ukoll l-Awtorita’ Marittima Maltija.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl