Rwol tal-Ministeru
Navigate Up
Sign In

Rwol tal-Ministeru

 • Jiżgura li l-objettivi tal-politika barranija ta' Malta fuq l-Unjoni Ewropja, politika bilaterali, reġjonali u globali huma mħarsa. Il-Ministeru jikkowordina ukoll in-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehim bilaterali.

 • Jiżgura l-parteċipazzjoni attiva tas-CFSP (Common Foreign and Security Policy) tal-Unjoni Ewropeja.

 • Imantni u jtejjeb ir-relazzjonijiet ta' Malta ma' organiżazzjonijiet internazzjonali, li jinkludu l-Ġnus Magħquda, l-Aġenziji tagħha u l-Commonwealth.

 • Bis-saħħa ta' l-Overseas Development Policy, addressing poverty through development, targeting specific action areas such as climate change, ICT for development and democratization.

 • Jipparteċipa f'osservazzjoni ta' elezzjonijiet organiżżati mill-Unjoni Ewropeja u organiżazzjonijiet internazzjonali oħra.

 • Jiżgura l-parteċipazzjoni attiva reġjonali u inizjattivi ta' relevanza diretta fir-reġjun tal-Mediterran. Fosthom il-proċess "Euro-Mediterranean", il- "European Neighbourhood Policy", il-"Western Mediterranean (5+5) Dialogue" u l-Med Forum.

 • Jippromwovi it-titjib ta' djalogu bejn l-Unjoni Ewropeja u l-Lega Għarbija b'inizjattivi konkreti.


Rwol tal-Ambaxxati

 • Jirrapreżentaw Malta f'laqgħat bilaterali u multilaterali.

 • Isaħħu u jippromwovu r-relazzjonijiet ta' Malta ma' pajjiżi oħra.

 • Isaħħu ir-rwol ta' Malta bħala membru fil-komunita' internazzjonali.

 • Jippromwovu Malta barra minn xtutna.

 • Jippromwovu Malta bħala żona ta' Investiment u Turiżmu.

 • Jaqdu l-bżonnijiet tal-Maltin li qegħdin barra​.
​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl